Logistic

Information

Villkor och ansvarsbestämmelser

Samtliga uppdrag utförs i enlighet med NSAB 2000

Skrymmeberäkning

kbm - Med skrymmande gods menas att vikten per kubikmeter understiger 280 kg. Beräkna längd x bredd x höjd = kbm     1 kbm = 280 kg
ppl - För pallar som ej är samlastningsbara.
Pallplats mått: Längd 120 x bredd 80 cm = 780 kg.  1 ppl = 780 kg
flm - Svårstuvat gods, godsets yta beräknas efter flakmeter.
1 flm är 1 x 2,5 meter x lastutrymmets fulla höjd. För att få fram flakmeterantalet beräkna längden x bredden x 0,4. Ex. 1 pall har måtten 1,2 x 0,8 meter x 0,4 = 0,4 flm   0,4 flm = 780 kg. 1 flm = 1950 kg. För gods längre än 6 meter är minsta debiter 225 kg / löpmeter.

Bra att tänka på

Vid bokning, fullständiga adresser för lastning resp lossning, kontaktpersoner och telefonnummer, öppettider och önskad leveranstid. Godsslag, antal kollin, vikt och format.
Kräver godset någon specialhantering? Frakthandling, rätt adress med kontaktuppgifter, ju mer desto bättre, antal kollin, varuslag, vikt och skrymme. Är det byte av godkänd EUR-pall i sändningen skall frakthandlingen märkas väl att så skall ske samt antal godkända pall.
Farligt gods, meddela vid bokning vilken mängd och un-nummer som finns i sändningen.
Märkning, väl uppmärkt med rätt etikett beroende transportsätt, bra att även märka godset direkt på emballaget med adress och antal kollin som ingår i sändningen utifall någon etikett faller av. Emballage, är emballeringen tillräckligt att hålla godset intakt och på plats under hela transporten. Varuförsäkring, i transportörsansvaret finns vissa begränsningar, har dina varor ett värde över 150 kr / kg (inrikes), kolla upp vad som gäller.