Budbil

Bud - direkt

En bud-transport, vad är det? För oss spelar det ingen roll om det är 30 kg eller 30 ton. En bud-transport är det när vi, utan tidsödande samlastningar eller omlastningar, kör direkt till mottagaren i Sverige eller utrikes. Ditt gods avgör vilket fordon som behövs.