Inrikes

Inrikes partigods

Sändningar på över 1000 kg* räknar vi som partigods. Genom ett väletablerat trafiknät når vi hela landet, varje dag.

* fraktdragande vikt över 1000kg