Utrikes

Utrikes partigods*

Vår utrikestrafik (europa) är uppbyggd i samarbete med ett antal mindre speditörer.  Återigen är det där man hittar flexibilitet och engagemang för varje transport. Vi undviker de stora omlastningsterminalerna i Europa genom att lägga godset på rätt bil, innan det lämnar Sverige. Risken för förseningar och skador på godset minimeras därigenom.

* Fraktdragande vikt över 2500kg