vy

Kvalité och miljö

Kvalitétspolicy

"Kvaliteten i vår verksamhet skall vara sådan att den utgör en väsentlig anledning att välja oss som leverantör av transporttjänster."

Detta uppnår vi genom att:                        

  • Ha klara och enkla ansvars- och samarbetsformer med kunder och leverantörer.
  • Utföra våra uppdrag rätt från början och i rätt tid.
  •  Aldrig eftersätta tjänsternas kvalitet för att uppnå kortsiktiga mål.
  • Varje uppdrag skall vara en rekommendation för kommande affärer.
  • Aktivt och kontinuerligt arbeta med kvalitetsförbättringar.
  • Arbeta enligt kvalitetsledningssystem FR 2000

Miljöpolicy

LOGS skall aktivt medverka till att värna om vår miljö, genom att erbjuda effektiva transportlösningar och tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan, som uppfyller miljölagstiftningen och kundernas krav.

Detta uppnår vi genom att:

  • Ständigt utveckla våra tjänster så att miljöpåverkan begränsas, så långt som möjligt.
  • Ständigt öka kunskaperna om våra tjänsters miljöpåverkan.
  • Informera underleverantörerna om företagets miljöambitioner, så att hela verksamhetens miljöpåverkan minskas.
  • Arbeta enligt miljöledningssystem FR 2000.