Hand med löv

Fair Transport-certifierade

LOGS Logistics AB är nu Fair Transport-certifierade

FAIR TRANSPORT är en hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg som bildar ett skyltfönster för åkeriföretags hållbarhetsarbete vad gäller klimat och miljö, trafiksäkerhet och socialt ansvarstagande. Inom dessa områden rapporteras hållbarhetsdata in, sammanställs och görs tillgängliga för omvärlden på webbplatsen fairtransport.se. Alla certifierade företag blir löpande uppföljda av en oberoende tredjepartsgranskning och på sätt säkerställs att hållbarhetsarbetet sker i enlighet med uppsatta, transparanta krav och kriterier.

Läs mer här: https://fairtransport.se/company/logs-logistics-ab/

Fair Transport Logo

Hållbarhetscertifiering