Järnväg kurva höst

Ansvar och villkor

Ömsesidigt ansvar för en trygg transport

Transporter grundar sig på de regler och lagar som finns. Men också på ett ansvar. Det ansvar vi har för att ditt gods kommer fram tryggt och i tid, samt det ansvar du har för att ge rätt förutsättningar. De villkor vi rättar oss efter kan du läsa i följande dokument.