LOGS Greenline bild

LOGS Greenline

Ett grönare fraktalternativ i Europa

LOGS Greenline är en intermodal lösning där vi fraktar vi ditt gods hela vägen från norra Sverige till Mellaneuropa. Sträckorna körs på järnväg och kompletteras vid behov med ellastbilar. LOGS Greenline är en öppen lösning som gör det möjligt för fler aktörer att koppla på sina trailers och containers på järnväg. LOGS Logistics AB samordnar leveranserna och skapar därmed tillräckliga volymer för att fylla tågen.

Sträckorna Boden–Duisburg och Boden–Rotterdam 

LOGS Greenline har nio knutpunkter längs sträckan Boden–Duisburg/ Rotterdam. På samtliga orter kan vi lasta på och av gods i trailers, containers samt lösgods. I stor utsträckning finns möjlighet att lagra varor vid knutpunkterna. LOGS Logistics AB är den första aktör som knyter ihop hela sträckan, från norra Norrland till Mellaneuropa. Från kopplingen i Duisburg når du sedan resten av Europa via järnväg. Stora investeringar sker i norra Sverige och genom vår etablering i Boden kommer vi kunna erbjuda en komplett och miljövänlig bygglogistik, med hubbar i södra och mellersta Sverige samt mellanlagring på plats i Boden.

Våra logistikcenter

I Borlänge har vi vår kombiterminal med 25 000 kvm lager. I både Borlänge och Boden planerar vi för nya logistikcenter med:

  • 200 000 kvm kombiterminal
  • Två fullånga spår  
  • 40 000 kvm lager
  • Egna solceller 
  • Laddstationer för lastbilar
  • Truckar och dragbilar med eldrift