Intermodala transporter

Information

Viktigt att tänka på

Vi fraktar ditt gods med intermodala transporter, alltså med olika transportmedel efter samma sträcka, allt för att effektivisera och optimera din transport. Vid intermodala transporter finns det några saker som är bra att tänka på.

Ange fullständiga adresser

Var noggrann vid din bokning att du anger fullständiga adresser för lastning och lossning samt kontaktpersoner, öppettider och önskad leveranstid. Uppge också vilken slags gods det rör sig om, antal kollin, vikt, skrymme och format. En bra specifikation ger oss förutsättningar att sköta din transport snabbt och smidigt. 

Meddela om du har farligt gods

När du ska frakta farligt gods, meddela vid din bokning vilken mängd gods det handlar om och de UN-nummer som finns i sändningen.

Märk med rätt etikett

Se till att ditt gods är uppmärkt med rätt etikett utifrån vilket transportsätt som ska användas. Märk också med fördel godset med adress och antal kollin som ingår i sändningen direkt på emballaget. Det underlättar en smidig leverans även om någon etikett skulle falla av.

Emballera väl

Se till att emballeringen är tillräcklig för att hålla godset intakt och på plats under hela transporten. 

Ha koll på varuförsäkringen

I ansvaret som åligger transportören finns vissa begränsningar. Har dina varor ett värde som överstiger 150 kr/kg (inom Sverige), se till att du har koll på vad som gäller för just din transport.

Så gör du skrymmeberäkning

Kubikmeter (kbm)
Ett skrymmande gods är ett gods där vikten per kubikmeter understiger 280 kg. Beräkna längd x bredd x höjd = kbm. 1 kbm = 280 kg

Pallplats (ppl)
Ett pallplatsmått är: längd 120 cm x bredd 80 cm och kan lastas med 780 kg. Detta gäller pallar som inte är samlastningsbara. 1 ppl = 780 kg.

Flakmeter (flm)
När du ska transportera svårstuvat gods, beräkna då godsets yta efter antal flakmeter. En flakmeter (1 flm) är 1 x 2,5 meter x lastutrymmets fulla höjd. För att få fram flakmeterantalet, beräkna längden x bredden x 0,4. Exempel: En pall har måtten 1,2 m x 0,8 m x 0,4 m = 0,4 flm. 0,4 flm = 780 kg. 1 flm = 1950 kg. För gods som är längre än sex meter är minsta debiteringen 225 kg/löpmeter.

Villkor och ansvarsbestämmelser

Alla våra uppdrag utförs enligt NSAB 2015.
Läs mer om ansvar och villkor