Rallarros järnväg

Kvalitet och miljö

Transporttjänster att lita på

Vi vill att kvaliteten på det vi gör ska vara den främsta anledningen till att våra kunder fortsätter att välja oss. Vi vill ha klara och enkla ansvars- och samarbetsformer med våra kunder och leverantörer. Vi ser till att aktivt arbeta med kontinuerliga kvalitetsförbättringar, för att vi vill göra rätt från början. 

Vi skulle aldrig ersätta tjänsternas kvalitet för att uppnå kortsiktiga mål, det ligger inte för oss. Vart och ett av våra uppdrag ska kunna vara en rekommendation för kommande affärer.

Att vi utför våra uppdrag korrekt, i rätt tid och enligt kvalitetssystemet ISO 9001 är självklarheter.

För transportsektorn i framtiden

Transportsektorn kommer inte vara en av de mest utsläppstunga branscherna i framtiden, om vi får som vi vill. Det går att transportera på ett bra sätt med betydligt lägre utsläpp, det vet vi och det vet våra kunder.

Mycket av vårt arbete handlar om att utveckla våra tjänster så att miljöpåverkan hela tiden begränsas så mycket som möjligt. Men det handlar också om att informera underleverantörer om våra miljöambitioner och ständigt öka kunskaperna om våra tjänsters miljöpåverkan – så att vi kan minska den.

Självklart arbetar vi efter miljöledningssystemet ISO 14001.